Uruppförande av Syskonkärlek

Syskonkärlek - en körsvit om Gustaf Fröding uruppförs den 21 mars.

Läs mer om utgåvan här:

https://www.notfabriken.se/utgavor/1489/syskonkarlek-en-korsvit-om-gustaf-froding/