God jul och gott nytt år!

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Vår julgåva gick i år som vanligt till Vi-skogen. Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom. "Träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete."