Gehrmans förvärvar Notpoolen och Notfabriken

Gehrmans Musikförlag övertar Notpoolen och Notfabriken.

Gehrmans Musikförlag AB har den 1 februari förvärvat samtliga aktier i Notpoolen AB, inklusive dotterbolaget Notfabriken Publishing AB. Gehrmans förlagsverksamhet kommer därigenom att omfatta fyra bolag inklusive det finska dotterbolaget Fennica Gehrman.

– Det finns få förlag med notutgivning kvar i Norden och genom förvärvet säkrar vi utgivningen på de områden där Notpoolen och Notfabriken är aktiva, säger Filiz Erat Edhlund, vd för Gehrmans och ny vd för de förvärvade bolagen.

Hon fortsätter:
– Vi har önskat bredda Gehrmans erbjudande och nu får vi möjligheten att satsa på utgivningsområden som traditionellt har haft en stor betydelse i vårt förlag. Det är ett stort förtroende att få förvalta och utveckla Notpoolens och Notfabrikens utgivning och marknadsledande digitala erbjudande. Vi vill ta vara på det förtroende hos kunder och upphovspersoner som byggts upp genom åren under Urban Dahlbergs och Ingemar Hahnes ledning.

– Nu hamnar verksamheten på ett ställe där den kan fortsätta att förvaltas och utvecklas på ett bra sätt, säger Ingemar Hahne.

Gehrmans förvärv av Notpoolen och Notfabriken innebär att verksamheten som helhet tas över och det är vi mycket nöjda över, framhåller Urban Dahlberg.

OBS: Musik- och bokhandlar fortsättter att beställa från Förlagssystem precis som tidigare.

För information:
Filiz Erat Edhlund, VD/CEO
filiz.erat-edhlund@gehrmans.se
070-5320653

*****

Fakta

Notpoolen erbjuder sedan 2002 direktnoter och notböcker på webben till privatkunder och företag. www.notpoolen.com

Notfabriken är ett musikförlag som ger ut böcker för olika behov: sångböcker, läromedel, körutgåvor och teoriböcker. Utgåvorna erbjuds i musik- och bokhandeln. www.notfabriken.se

Gehrmans Musikförlag har en profil med kör-, kammar- och orkestermusik tillsammans med musikpedagogiskt material och representerar många av landets främsta tonsättare och musikpedagoger. www.gehrmans.se