Kontakta oss

Notfabriken Music Publishing AB
 

Telefon: 08-610 06 20

E-post: notfabriken@notfabriken.se

Postadress: Box 42026, 126 12 Stockholm

Besöksadress: Västberga allé 5, 126 30 Hägersten

Organisationsnummer: 556630-2690

Distribution: FörlagsSystem, 08-657 95 00, www.fsbutiken.se

facebook.com/notfabriken

 

Manus

Har du ett färdigt manus eller en bokidé? Välkommen att kontakta oss! 

Vi som jobbar här

Historia

Notfabriken har funnits sedan 1 september 2002 då vi övertog Warner/Chappells notutgivning. Inriktningen på musikförlaget har därför, sedan starten, varit utgivning av not- och sångböcker. När det gäller utgivning av populärmusik på noter är vi en av de största i Norden, både vad gäller antalet titlar och omsättning. Notfabriken  ägs sedan 2008 till 100% av NotPoolen AB.

 

Verksamheten

Notfabrikens verksamhet är huvudsakligen utgivning och försäljning av not- och sångböcker. Några av förlagets mest kända titlar är Svenska visor och 100 lätta låtar-serien. En betydande del av utgivningen är också läromedel och instruktionsböcker där vi bland annat har storsäljarna punkt.nu-serien, Gitarristen och Elgitarr rock & blues. Vi ger ut cirka 20 nya titlar per år. Förutom den egna produktionen distribuerar vi också en omfattande del utländska utgåvor, främst från USA och Storbritannien. Vi har titlar från Alfred, Kjos, Hal Leonard, Music Sales, Faber, AMA och Carisch med flera.

Våra utgåvor säljs framför allt via återförsäljare i musik- och bokhandeln. Vi marknadsför oss också mot olika organisationer och sammanslutningar inom musiksverige som musikskolor, grundskolor, bibliotek, körer och församlingar. En allt ökande del av våra titlar säljs även på export, främst inom Norden, men också inom EU, USA och Australien.

Vid sidan av notutgivningen ägnar vi oss åt allmän musikförlagsverksamhet där administration av tryckrättigheter står för större delen av omsättningen.

 

Notfabrikens policy för behandling av personuppgifter

Den 25:e maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen gäller i hela EU och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med förordningen är att stärka den enskildes rätt till skydd av sina personuppgifter. Notfabriken har därför en ny integritetspolicy som på ett tydligt sätt ska visa:

– vilka personuppgifter vi behandlar

– varifrån vi hämtar dessa personuppgifter

– för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter

– hur länge vi sparar uppgifterna

– hur vi skyddar våra uppgifter

– vilka rättigheter du som registrerad har

– vart du kan vända dig om du har frågor kring vår användning av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Notfabriken hanterar personuppgifter själva eller genom våra personuppgiftsbiträden för olika ändamål kopplat till vår verksamhet. De personuppgifter vi hanterar kan delas upp i olika kategorier enligt uppställningen nedan.

Kategori Personuppgifter Ändamål Sparas
upphovspersoner namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och bankuppgifter efterlevnad av avtal samt lagliga skyldigheter så länge avtalet gäller, dock minst sju år enligt bokföringslagen
kunder och återförsäljare namn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, kontaktperson och bankuppgifter efterlevnad av avtal samt lagliga skyldigheter så länge avtalet gäller, dock minst sju år enligt bokföringslagen
leverantörer och uppdragstagare namn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer kontaktperson och bankuppgifter efterlevnad av avtal samt lagliga skyldigheter så länge avtalet gäller, dock minst sju år enligt bokföringslagen
förlag och andra samarbetspartners namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktpersoner för att kunna bedriva vår verksamhet så länge behovet kvarstår
mottagare av våra nyhetsbrev namn, e-postadress, intressekategori berättigat intresse tills någon av parterna väljer att ta bort uppgifterna

 

Varifrån kommer personuppgifterna?

De personuppgifter som Notfabriken hanterar hämtas direkt från dig som har ingått ett avtal med oss. För dig som enbart får vårt nyhetsbrev har uppgifterna antingen kommit från dig, genom egen insamling eller via ett evenemang eller en utställning där vi har deltagit och där vi har bedömt att vår verksamhet och vår utgivning kan vara av intresse för dig, antingen yrkesmässigt eller privat.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som Notfabriken samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Syftet med att vi hanterar personuppgifter för upphovspersoner, kunder, återförsäljare, leverantörer och uppdragstagare är för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal. Vi spar även uppgifter som vi har skyldighet att behålla enligt bokföringslagen. Andra ändamål är att kunna distribuera våra nyhetsbrev och marknadsföra vår verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas så länge vårt avtal gäller eller så länge berättigat intresse kvarstår. Därutöver sparas den information vi behöver för att uppfylla bokföringslagens krav.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Notfabriken lagrar och behandlar personuppgifterna på så sätt att obehöriga ej har tillträde. Notfabriken lämnar inte ut personuppgifter till externa företag och organisationer, förutom de vi har biträdesavtal med för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Notfabriken har om dig och om syftet med att vi hanterar dessa. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kontaktar du oss. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy, tveka inte att ta kontakt.

dpo@notfabriken.se