Mårten Jansson

Mårten Jansson har tillsammans med Eva Ericsson Berglund gjort arrangemangen och några av tonsättningarna i Trestämt SSA 1 och 2, Trestämt SAB 2 och 3 samt Trestämt Jul SAB.

Mårten jobbar som musikteori-, sång- och kompositionslärare på Uppsala estetiska gymnasium och Uppsala kulturskola. Han är Composer in Residence för Saint Louis Chamber Chorus och hans kompositioner framförs regelbundet främst i Europa och USA och har hörts från scener som bland andra Carnegie Hall, San Francisco Opera och Kölner Dom.