Maria Hulthén Birkeland

Maria Hulthén Birkeland har skrivit musiken till Din ljusa skugga, Ropa ut din glädje!, Som när en farkost och Maskrosdun.

Din ljusa skugga

Ropa ut din glädje!

Som när en farkost

Maskrosdun

Maria har examen Master of Fine Arts vid Malmö Musikhögskola, är klassiskt skolad violinist, riksspelman, sångerska och kompositör. Hon har skapat ett antal körverk samt sånger för både barn och vuxna.

Maria Hulthén Birkeland