Kristina Sandgren Furberg

Kristina Sandgren Furberg är textförfattare till Din ljusa skugga och Ropa ut din glädje!

Kristina skriver lyrik och texter för tonsättning, främst sång och psalm. Hon är bosatt i Oslo och arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Norge.

www.kristinasfurberg.info