Gunnar Törngren

Gunnar Törngren är författare till Att skriva sångtexter – idéer och inspiration.

Att skriva sångtexter

Gunnar Törngren har lång erfarenhet av låtskrivande och är djupt intresserad av språket som fenomen. Hans intresse för att skapa och framföra egen och andras musik sträcker sig långt tillbaka i tiden och han framför gärna alstren tillsammans med andra. Gunnar är aktiv i Visans Vänner, både nationellt och i Skaraborg och håller även kurser i låtskrivande.