Daniel Zangger Borch

Daniel Zangger Borch är doktor i populärmusiksång och har skrivit Stora Sångguiden och Vocal Workout of the Day.

Stora sångguiden

Vocal Workout of the Day

Daniel är den första svenska sångpedagogen som vetenskapligt forskat i rock-, pop- och soulrösten. Han har publicerat en mängd internationella artiklar i ämnet och är flitigt anlitad för att hålla föredrag och workshops i olika delar av världen. Dessutom sångcoachar han regelbundet den svenska artisteliten.