Manskören


Det är allom bekant att den skriande bristen på för ändamålet relevanta noter utgör ett stort hinder för utövandet av den klassiska svenska manskörsång som under 1800-talet utarbetades av Upsala Studentkårs Allmänna Sångförening under ledning av Haeffer, Tullberg, Laurin, Meijerberg, Wennerberg, Engström, Josephson m.fl., och bringades till sin högsta fulländning under ledning av Oscar Arpi. För att råda bot på detta missförhållande och dessutom definiera en lämplig stamrepertoar för svenska manskörer har vi i denna bok samlat ett antal klassiska sånger för manskör. I synnerhet har vi bemödat oss om att ta med sånger från senare hälften av 1800-talet, men det finns naturligtvis också exempel på såväl tidigare som senare stycken som står sig väl i konkurrensen.

Lars Engebretsen, Fredrik Jönsson, Christian Olausson, Andreas Skoog
Cirkapris 179 kr (inkl. moms)
Artikelnummer 9789186825225
Utgiven år 2012
Antal sidor 192
Format 170x244
Antal titlar 87
Lagerstatus I lager
Köp boken online på NotPoolen.com