Traditionell arrangering

Traditionell arrangering är boken för dig som vill tillägna dig en god arrangeringsteknik och samtidigt utveckla ett personligt sätt att skriva. På ett handfast och lättfattligt sätt får du lära dig att skriva olika sorters stämmor:

andrastämma
melodisk basstämma
diskantstämma
obligatstämma
imiterande stämma
stämmor i ackordisk sats
ackompanjerande stämmor

I övningar av friare slag får du sedan använda dessa stämmor efter eget huvud, i personligt utformade arrangemang.

Den klingande musiken står i centrum i denna bok. Värdefulla erfarenheter får du genom att följa författarens uppmaningar att använda ditt inre hörande, att sjunga och spela stämmor i övningarna, att se till att få dina arrangemang spelade etc.

Av Roine Jansson
Cirkapris 314 kr (inkl. moms)
Artikelnummer 9789188181527
Utgiven år 1994
Antal sidor 248
Format A4 (210x297)
Lagerstatus I lager
library_books Läs ett smakprov
Köp boken online på NotPoolen.com