Min blockflöjtsbok - del 2

Denna bok är en direkt fortsättning på "Min blockflöjtsbok - del 1" och har, i likhet med den, genomgått en ordentlig omarbetning. Materialet är mer omväxlande och mer komplett.
Melodierna är valda med tanke på att eleverna ska känna igen sig och få motivation att ta itu även med svårare tekniska och rytmiska uppgifter.
Renässans- och barockmusiken har tyvärr ofta svårt att fånga 9-10-åringar, speciellt om den innebär nya svårigheter. Därför lyser den här nästan helt med sin frånvaro.
Min ambition har i första hand varit att göra eleverna ordentligt förtrogna med flöjten och att söka inspirera till fortsatt musicerande.

Gertrud von Matérn
Cirkapris 165 kr (inkl. moms)
Artikelnummer 9789186825621
Utgiven år 1994
Antal sidor 80
Format G5 (169x239)
Lagerstatus I lager
Köp boken online på NotPoolen.com